About
Privacy settings

weatherbots

Generating power from the weather... beautifully | Ag giniúint na cumhachta ón aimsir - go spéiriúil

Renewable-energy artworks which harness the weather to generate power – beautifully – and realise the potential of decarbonised energy production and decentralised power. They will be designed and created through a meitheal gaoithe, a community-based art & engineering project modelled on the traditional meitheal móna, and in partnership with Dr Maeve Duffy of NUI Galway’s College of Engineering & Informatics.

 

 

Saothair ealaíne a bhaineann leas as fuinneamh in-athnuaite le cumhacht a ghiniúint - go slachtmhar - agus a thaispeánann an méid gur féidir a dhéanamh le cumhacht díláraithe agus le fuinneamh a bhfuil an carbón bainte as. Is trí mheitheal gaoithe, togra phobalbhunaithe ealaíne agus innealltóireachta a dhéanfar iad, macasamhail An Meitheal Móna agus i bpáirt leis an Dr. Maeve Duffy ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice in OÉG.

 

 

Hope It Rains | Soineann nó Doineann is created and curated by Ríonach Ní Néill, produced by Ciotóg & Milestone Inventive, and commissioned by Galway 2020, European Capital of Culture.


Tá Hope It Rains | Soineann nó Doineann cruthaithe ag Ríonach Ní Néill, á léiriú ag Ciotóg & Milestone Inventive, agus coimisiúnaithe ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.