Fúinn
Privacy settings

Tá HOPE IT RAINS | SOINEANN nó DOINEANN ag iarraidh go mbeadh tóir ar Ghaillimh in 2020 mar gheall ar an droch-aimsir, agus go mbeadh muid ag baint taitneamh agus tairbhe aisti, cuma soineann nó doineann. Teastaíonn uainn an aimsir a chur chun leasa an phobail, agus tarraingt uaithi mar fhoinse cruthaitheachta agus comhluadair dúinn go léir.

Táimid ag tabhairt cuireadh do mhuintir na Gaillimhe, beag is mór, teacht le chéile le saineaolaithe sna healaín, eolaíocht agus innealtóireacht chun tabhairt faoi thionscnaimh cruthaitheacha ar fud an chontae. Beidh muid ag cumadh agus ag cruthú le chéile ar thionscnaimh a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite, spraoi agus sláinte, athrú aeráide, tírdhreach agus oidhreacht.

Hope It Rains | Soineann nó Doineann cruthaithe ag Ríonach Ní Néill, á léiriú ag Ciotóg & Milestone Inventive, coimisiúnaithe ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.

 


Turning our bad weather to good use, HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN aims to make Galway the place to be because it rains and blows! Using the principles of Play-Change-Exchange, we want to effect a cultural change in our relationship with weather, making it a source of creativity and communality, and Galway’s people and places more weather-proof and climate resilient.

We are inviting Galway people of all ages to join up with experts in art, design, sport, and science and become citizen inventors & makers of multi-disciplinary projects on renewable energy, weather-proofing, green infrastructure, outdoor play, health & well-being and our unique heritage.

Hope It Rains | Soineann nó Doineann created by Ríonach Ní Néill, produced by Ciotóg & Milestone Inventive, commissioned by Galway 2020, European Capital of Culture.