Preas
Privacy settings

Preaseisiúint: 26 Meitheamh 2019

Weatherproof Me!

Ag fógairt comórtas idirnáisiúnta dearaidh chun aimsir na Gaillimhe a cheiliúradh mar chuid de Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.

Is tionscadal de chuid Ghaillimh 2020 é HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN atá ag iarraidh go mbeadh tóir ar Ghaillimh in 2020 mar gheall ar an droch-aimsir, agus go mbeadh muid ag baint taitneamh agus tairbhe aisti, cuma soineann nó doineann.

Bíonn an aimsir seasta i mbéal an phobail i nGaillimh. Tá sí chomh claochlaitheach sin go dtugtar tús áite di i gcomhráite agus ag déanamh cinntí. Agus is cosúil go mbeidh cúrsaí aimsire níos práinní, mar gheall ar athrú aeráide.

Táimid ag seoladh an Comórtas Idirnáisiúnta Dearaidh Weatherproof Me!, agus táimid ag lorg dearaí inchaite a bhaineann leas as aimsir na Gaillimhe, le cur ós comhair an phobail le linn Ghaillimh 2020, nuair a bheidh cathair agus contae na Gaillimhe mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa.

Caitheann Weatherproof Me! súil eile ar an chaidreamh idir an chorp agus an aimsir i nGaillimh, agus an tionchar atá ag an aimsir ar an chorp agus ár n-iompar.

Mar a deir Stiúrthóir Ealaíne HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN Ríonach Ní Néill, Teastaíonn uainn an aimsir a chur chun leasa an phobail, agus tarraingt uaithi mar fhoinse chruthaitheach agus comhluadair dúinn go léir. Tá dearaí á lorg againn a athróidh ó bhonn ár n-iompar sa ghaoth, sa bháisteach agus sa dorchadas.”

Agus í ag caint ar chritéir an chomórtais, bhí an méid seo a leanas le rá ag an ealaíontóir, Jeni Roddy, atá ag comh-sti‎úradh Weatherproof Me!:

”Tá muintir na hÉireann, páistí san áireamh, ag caitheamh níos lú ama amuigh faoin aer, agus tá tionchar mór á imirt aige seo ar shláinte an choirp agus ar mheabhairshláinte. Ba mhaith linn áird a tharraingt ar an cheist seo, agus fáilteoimid roimh dearaí a mheallfaidh muid amach faoin mbáisteach agus sa ghaoth”.

Roghnófar cúigear buaiteoirí don choimisiún seo chun dearaí a dhéanamh, agus cuirfear iad os comhair an phobail ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe i rith 2020.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratais ar-líne ná 24:00 GMT, an 10 Lúnasa, 2019 agus tá na sonraí go léir ar fáil ar www.hopeitrains.ie.

CRÍOCH

Arna eisiúint ag: Maria Moynihan Lee, Comhléiritheoir HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN, Milestone Inventive, Teil: +353 87 2432644 / +353 91 394248 & Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

 

Nótaí d’eagarthóirí:

Maidir le HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN

Tá Hope it Rains | Soineann nó Doineann ag iarraidh go mbeidh tóir ar Ghaillimh in 2020 mar gheall ar an droch-aimsir, agus go mbeidh muid ag baint taitneamh agus tairbhe aisti, cuma soineann nó doineann. Teastaíonn uainn an aimsir a chur chun leasa an phobail, agus tarraingt uaithi mar fhoinse chruthaitheacht agus chomhluadair dúinn go léir. Ag baint leasa as prionsabail Spraoi-Athraigh-Malartaigh, teastaíonn uainn athrú cultúrtha a chur i bhfeidhm ar an ngaol atá againn leis an aimsir, agus muintir agus áiteanna na Gaillimhe a ullmhú níos fearr don aimsir agus athrú aeráide.

Táimid ag tabhairt cuireadh do mhuintir na Gaillimhe, beag is mór, teacht le chéile le saineaolaithe sna healaín, eolaíocht agus innealtóireacht chun tabhairt faoi thionscnaimh chruthaitheacha ar fud an chontae. Beidh muid ag cumadh, ag dearadh agus ag cruthú le chéile ar thionscnaimh a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite, spraoi agus sláinte, athrú aeráide, tírdhreach agus oidhreacht.

Arna cumadh agus stiúradh ag Ríonach Ní Néill, tá HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN arna léiriú ag Ciotóg & Milestone Inventive, agus coimisiúnaithe ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.

Is clár dátheangach é HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN.

www.hopeitrains.ie

Maidir le Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa

Beidh Gaillimh mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa in 2020. Mar cheann de na himeachtaí cultúrtha is mó ar domhan, geallann Gaillimh 2020 go mbeidh bliain den scoth d’imeachtaí iontacha, spreagúla, fuinniúla, tríd an gcultúr agus na healaíona.  Feicfidh an clár iontach pan-Eorpach seo imeachtaí in ionaid agus i suíomhanna neamhghnácha ar fud an réigiúin, ar na hoileáin, i sráidbhailte tuaithe, i ngoirt, ar shléibhte, agus ar thránna. Cuimseofar bia, ceol, damhsa, litríocht, na físealaíona, filíocht, amharclannaíocht, spórt, agus mórthaispeántais, agus beidh deis ag gach duine sult a bhaint as eispéireas nach mbeidh acu ach uair amháin ina saol.

Maidir le Giúré an Chomórtais Idirnáisiúnta Dearaidh Weatherproof Me!

Donatella Barbieri: Comhalta sinsearach taighde agus príomhléachtóir sa dearadh do thaibhléiriú, feisteas sa taibhléiriú, ábharthacht, cultúr agus an corp ag Bloomsbury Academic.  Bhuaigh sí an ‘Best Performance Design and Scenography Publication Award’ ag Prague Quadrennial 2019 agus bhí sí ar an ngearrliosta don ‘Society of Theatre Research Book Prize 2018’.

Dr Ríonach Ní Néill: stiúrthóir ealaíne HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN, coimisiúnaithe ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa. Bhunaigh sí féile Corp_Real | Galway Dance Days, agus bhí sí mar léiritheoir ar an Firkin Crane, Corcaigh. Bhain sí Phd amach sa dtíreolaíocht, agus tá gradaim idirnáisiúnta bainte amach aici dá dtograí rince agus scannáin.

Jeni Roddy : ealaíontóir agus dearthóir idirdhisciplíneach, atá taithí agus gradaim bainte amach aici ar amharclannaíocht, scannánaíocht agus taibhealaín le scór bliain anuas.

Dr Shirley Coyle: dearthóir, cumadóir, innealtóir, a bhaineann taitneamh as dúshláin nuálaíochta. Bhain sí PhD amach san Innealtóireacht Bithleighis, agus dioplóma sa dearadh faisin. Bhunaigh sí Common Design, seirbhís sainchomhairleoireachta theicneolaíocht inchaite agus dearadh UX, i 2018.

Arna eisiúint ag: Maria Moynihan Lee, Comhléiritheoir HOPE IT RAINS | SOINEANN NÓ DOINEANN, Milestone Inventive, Teil: +353 87 2432644 / +353 91 394248 & Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Hope It Rains | Soineann nó Doineann arna chruthú ag Ríonach Ní Néill, arna léiriú ag Ciotóg, arna choimisiúnú ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.


Hope It Rains | Soineann nó Doineann is created and curated by Ríonach Ní Néill, produced by Ciotóg, and commissioned by Galway 2020, European Capital of Culture.